“AftF Consulting”

“İnsanlar varlanan kimi məsləhətə ehtiyac duyurlar və bu məsləhətin qarşılıgında pul ödəməyə hazırdırlar” – Nassim Taleb (iqtisadçi alim)

Tempera brings the mountain to you

Remember that mountain you've always wanted to climb? Tempera will not only get it to come to you but it will also provide hiking equipment and if needed will actually climb the mountain for you.

Using Tempera is a walk in the park

Using Tempera is really just a walk in the park. If in that park you'll meet a baby, using Tempera will become as easy as taking candy from that baby. If there's a picnic going on and there's cake, you can consider yourself invited and things will become a piece of cake.

Tempera lives up to your expectations

Especially if your expectations are fluffy clouds. In that case it may even surpass your expectations; then your expectations will start having expectations of their own which of course Tempera will be able to fulfil as well.

Tempera is a breath of fresh air

It's like being on a frozen mountain top. It's like getting there and not being able to climb back down. It's like having to survive in that hostile environment for months just by eating insects and drinking tea made out of twigs.

Sizin biznesinizin inkişafı!

Azərbaycanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə çalışmaq və müştərilərimizə xidmətlər göstərməklə onların biznes maraqlarını böyütməkdən ibarətdir. İnsan resurslarının səmərəli istifadə olunması və innovasiyada daim inkişaf etməkdir.